Kvalifiserings Prosessen for en Speiz Leietaker

Kvalifiserings Prosessen for en Speiz Leietaker

16. mar. 2023

Verdiene ved kvalifiserings prosessen

Speiz leietaker-kvalifisering er en nøkkelprosess for utleiere for å evaluere og verifisere potensielle leietakere. Ved å bruke tid på å kvalifisere leietakere, kan utleieren bestemme om leietakeren passer godt for dem, og bidra til å sikre et vellykket og gjensidig fordelsaktig forretningsforhold.

Ved å bruke kvalifiserings prosessen kan utleiere sikre at de driver forretning med en pålitelig leietaker som kan stoles på å betale til rett tid og overholde alle kontraktsforpliktelser. Dette kan bidra til å minimere risikoen for betalingsforsinkelser, manglende betaling eller andre problemer som kan oppstå ved å drive forretning med en udyktig leietaker.


Speiz Qualification Process

Ansvarsfraskrivelse: Prosessen som er beskrevet nedenfor utføres av Speiz-plattformen og Speiz-teamet.Utleiere pådrar seg ikke noen manuell prosess.

  1. Leietakere må oppgi informasjon om virksomheten sin; organisasjonsnummer, bruker navn, med mer.

  2. Deretter trekker Speiz ut ytterligere informasjon fra Proof Forvalt, en norsk plattform som gir informasjon om selskaper og organisasjoner. Vårt team utfører en KYC-prosess for å verifisere identiteten til kundene sine og vurdere nivået av risiko som er assosiert med dem.

  3. Denne informasjonen vises deretter i «Leietakerprofilen» som er synlig for utleiere på deres Speiz Dashboard, som du kan se videre nedover.

  4. En Speiz Success Manager ringer leietakere for å oppdatere informasjonen deres og forstå behovene deres, og sikrer dermed kvaliteten på den fremlagte dataen.


Eksempel på  en “leietakerprofil”:

A tenant card example


Med Speiz sin kvalifiserings prosess kan utleiere være trygge på at de vet hvem leietakerne deres er og om de oppfyller deres spesifikke kriterier. Dette sparer også en betydelig mengde tid som ellers ville blitt brukt på å kvalifisere potensielle leietakere

Klikk her for å lære mer om hvordan Speiz finner leietakere

Ready to find your next warehouse?

Simplify your search with Speiz. Access a world of tailored warehouse options, enjoy dedicated support at every step, and pay zero. Start now and discover the smarter way to find your perfect space.

Ready to find your next warehouse?

Simplify your search with Speiz. Access a world of tailored warehouse options, enjoy dedicated support at every step, and pay zero. Start now and discover the smarter way to find your perfect space.

Ready to find your next warehouse?

Simplify your search with Speiz. Access a world of tailored warehouse options, enjoy dedicated support at every step, and pay zero. Start now and discover the smarter way to find your perfect space.

Ready to find your next warehouse?

Simplify your search with Speiz. Access a world of tailored warehouse options, enjoy dedicated support at every step, and pay zero. Start now and discover the smarter way to find your perfect space.

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved