Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser for utleiere som bruker Speiz AS-tjenester


1. Om Speiz AS

Speiz AS ("Speiz") er en digital plattform som primært fokuserer på å aggregere og analysere data fra utleiere og leietakere for å nøyaktig identifisere potensielle matcher mellom utleiere og gårdeiere. Ved å gjøre dette, bidrar Speiz aktivt til å effektivisere prosessen med å finne riktig næringslokalet, og sikrer at både utleiere og leietakere er godt informert og optimalt matchet i henhold til deres spesifikke behov og tilbud. Dette gjør utleieprosessen mer effektiv og tidsbesparende.


2. Definisjoner og Roller

2.1. Speiz AS ('Speiz')

Rolle: Speiz fungerer som en tjenesteleverandør som tilbyr en digital plattform for eiendomsforvaltning og leietakeranskaffelse. Den legger til rette for forbindelser mellom utleiere og potensielle leietakere, men engasjerer seg ikke i megling eller juridiske rådgivningstjenester.

2.2. Kunde

Definisjon: Begrepet 'Kunde' refererer til enheter eller individer som eier kommersielle eiendommer eller fremleier og bruker Speiz sine tjenester til å forvalte disse eiendommene og finne leietakere til dem.

Rolle: Kunder bruker Speiz sin plattform for å effektivisere deres eiendomsforvaltning og prosesser for anskaffelse av leietakere. Kunder er ansvarlige for å gi nøyaktig eiendomsinformasjon, engasjere seg med potensielle leietakere, og forhandle og sluttføre leieavtaler.


3. Tjenestebeskrivelse

Speiz sin tjeneste bidrar til å gi kunder et enkelt og effektivt digitalt verktøy for å håndtere eiendom, finne passende leietakere, og forenkle prosessen med leieavtaler. For eksempel inkluderer Speiz en chatte-modul, som muliggjør direkte kommunikasjon mellom parter, og dermed lettere forhandlinger og diskusjoner relatert til leieavtaler.

Speiz tilbyr et spekter av tjenester for eiendomsforvaltning og leietakeranskaffelse, inkludert:

 • Opplasting og registrering av eiendom og land.

 • Dashbord og oversikt over eiendommer og plasser.

 • Innsikt i ledighet, økonomisk ledighet, og utløpsdatoer for leie.

 • Markedsføringstjenester inkluderer reklame på Finn.no, LinkedIn, Google annonseringstjenester, Meta annonseringstjenester, og 3D-modeller.

 • Tilgang til økonomiske nøkkeltall om leietakere gjennom en API til Proff.no.

 • Kommunikasjonsmodul for interaksjoner med potensielle leietakere.


Speiz vil levere disse tjenestene til kunden fra datoen avtalen er signert elektronisk.


4. Klarlegging av Rolle

Speiz er ikke en eiendomsmegler og utfører ikke meglingstjenester. Ingen av Speiz sine tjenester eller plattformfunksjoner skal forstås eller betraktes som eiendomstjenester, eller juridisk eller finansiell rådgivning. Speiz sin plattform legger til rette for at leietakere og utleiere finner hverandre og utveksler informasjon, men tar ikke del i forhandlinger eller utførelse av leieavtaler. Speiz er ikke ansvarlig for juridiske eller finansielle resultater som følge av leieavtaler gjennom Speiz sin plattform.


5. Avgifter og Gebyrer

5.1 Månedlig Pris alternativ

Vår tjeneste tilbyr et månedlig medlemsalternativ som passer for kunder som ønsker å bruke løsningen til styringsformål og være en integrert del av Speiz på daglig basis. Den spesifikke avgiften knyttet til dette medlemskapet vil bli kommunisert til kunden ved påmelding for tjenesten og kan variere avhengig av nivået av tjeneste og funksjoner som benyttes.

5.2 Gebyrer for en Signert Leieavtale

For hver leieavtale som opprettes gjennom tjenesten, påløper det et gebyr til Speiz AS. Prosentandelen som gjelder for hver kunde, vil bli bestemt basert på de benyttede tjenestene og kommunisert på forhånd, for å gi åpenhet og klarhet i vårt engasjement for din tilfredshet.

5.3 Markedsføringstjenester og Gebyrer

Tilleggsgebyrer gjelder for markedsføringstjenester bestilt av kunden gjennom Speiz sin plattform. Disse tjenestene kan inkludere reklame på:

 • Finn.no

 • LinkedIn

 • Google annonseringstjenester

 • Meta annonseringstjenester

 • 3D-modeller


Kostnaden for hver markedsføringstjeneste vil bli oppgitt til kunden før bestilling, og kunden vil bare bli belastet for de markedsføringstjenestene de bestiller. Kunden godtar at Speiz kan bruke samarbeidet i sin markedsføring i kanalene og i den grad de anser passende.


6. Betalingsbetingelser

Kunden er pålagt å betale den månedlige prisen på en gjentakende basis, som avtalt i tjenesteavtalen. Gebyrer for nye leieavtaler betales etter hvert som de etableres. Betalinger for markedsføringstjenester forfaller etter hvert som kunden bestiller annonsering, med mindre annet er avtalt.


7. Fakturering

Speiz vil utstede fakturaer til kunden for månedlig tjenestegebyr, gebyrer for signerte leieavtaler, og eventuelle bestilte markedsføringstjenester. Alle fakturaer skal betales innen 14 dager etter fakturadato, med mindre annet er avtalt.


8. ‍Varighet og Oppsigelse

Avtalen er effektiv fra datoen for elektronisk aksept av kunden.


9. Ansvar og Skadeserstatning

Speiz skal ikke være ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten. Kunder godtar å holde Speiz skadesløs mot krav relatert til deres bruk av tjenesten. Leverandører er utelukkende ansvarlige for å sikre at de har mottatt all nødvendig informasjon om en leietaker for å ta informerte beslutninger og inngå kontrakter. Når en kontrakt er signert mellom en leietaker og en utleier, har Speiz ingen forpliktelse til å tilby ytterligere tjenester. Speiz er ikke ansvarlig for videre pågående forhold mellom leietaker og utleier eller for deres handlinger etter at kontrakten er signert. Eventuelle problemer, inkludert kontraktavslutning av en eller annen grunn, er utelukkende ansvar for de involverte partene og ikke for Speiz.


10. Endringer i Vilkår

Speiz forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Fortsatt bruk etter endringer indikerer aksept av de nye vilkårene.


11. Tvisteløsning

Tvister vil bli løst gjennom voldgift i Speiz sin jurisdiksjon.


12. Aksept av Vilkår

Ved å bruke tjenestene, godtar kundene disse vilkårene og betingelsene.Vilkår og betingelser for leietakere som bruker Speiz AS-tjenester


1. Om Speiz AS

Speiz AS ("Speiz") er en digital plattform dedikert til å tilby en brukervennlig, effektiv løsning som forenkler søket og anskaffelsen av kommersielle eiendommer for leietakere, og forbedrer deres opplevelse i å finne det rette lokalet for deres forretningsbehov.


2. Definisjoner og Roller

2.1. Speiz AS ('Speiz')

Rolle: Speiz fungerer som en tilbyder av en digital plattform, som hjelper leietakere med å analysere markedet og identifisere potensielle matcher. Speiz tilbyr et brukervennlig grensesnitt for leietakere for å søke og forespørre om tilgjengelige forretningslokaler.

2.2. Leietaker

Definisjon: Begrepet 'Leietaker' refererer til enheter eller individer som ønsker å leie kommersielle eiendommer gjennom Speiz sin plattform.

Rolle: Leietakere bruker Speiz sin plattform for å finne passende næringslokalet for sine behov. Leietakere er ansvarlige for å forhandle med utleiere og overholde avtalene som er inngått med eiendomseiere.


3. Tjenestebeskrivelse

Speiz bidrar til å tilby leietakere en enkel og effektiv digital løsning for å finne, identifisere og foreslå en potensiell match, i samsvar med deres spesifikke forretningskrav. Plattformen tilbyr et omfattende utvalg av tjenester:

 • Eiendomssøk og visning: Enkel tilgang til et bredt utvalg av kommersielle eiendomsoppføringer, som gjør det mulig for leietakere å effektivt søke og identifisere potensielle lokaler med innsikt i eiendomsfunksjoner, tilgjengelighet og leiebetingelser.

 • Kommunikasjonsmodul: Direkte kommunikasjonskanaler med eiendomseiere for forespørsler og forhandlinger.

 • Optimalisering av leietakerprofil: Speiz tilbyr verktøy som ikke bare hjelper leietakere med å finne ut av deres spesifikke behov for forretningslokaler, men også bistår i å utforme en omfattende leietakerprofil, noe som gjør leietakeren mer tiltalende for lagerseiere.

 • Markedsinnsikt: Tilgang til markeds trender og data, som hjelper leietakere med å ta informerte beslutninger.

 • Personlige eiendomsanbefalinger: Basert på leietakerens preferanser og krav, tilbyr Speiz skreddersydde anbefalinger for passende kommersielle lokaler.


4. Klarlegging av Rolle

Speiz er ikke en eiendomsmegler og engasjerer seg ikke i meglingstjenester. Speiz sin plattform er en fasilitator mellom lagerseiere og potensielle leietakere. Speiz er ikke ansvarlig for juridiske eller finansielle resultater av leieavtaler som er fasilitert gjennom plattformen.


5. Avgifter og Gebyrer

For øyeblikket er tjenesten gratis for leietakere. Speiz forbeholder seg imidlertid retten til å innføre gebyrer i fremtiden med forhåndsvarsel.


6. Bruk av Plattformen

Leietakere samtykker i å bruke Speiz-plattformen på en ansvarlig måte, inkludert:

 • Gi nøyaktig informasjon i sine forespørsler og kommunikasjoner.

 • Respektere vilkårene for eventuelle leieavtaler inngått med utleiere.


7. Ansvar og Skadesløsholdelse

Speiz skal ikke være ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten av leietakere. Leietakere samtykker i å holde Speiz utenfor erstatning eller krav relatert til deres bruk av tjenesten.


8. Endringer i Vilkår

Speiz forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Fortsatt bruk etter endringer indikerer aksept av de nye vilkårene.


9. Tvisteløsning

Tvister mellom leietakere og utleiere, eller som involverer Speiz, vil bli løst gjennom voldgift i Speiz sin jurisdiksjon.


10. Aksept av Vilkår

Ved å bruke tjenestene, godtar Leietakere disse vilkårene og betingelsene.

Vilkår og Betingelser for utleiere som bruker Speiz AS-tjenester


1. Om Speiz AS

Speiz AS ("Speiz") er en digital plattform som primært fokuserer på å aggregere og analysere data fra utleiere og leietakere for å nøyaktig identifisere potensielle matcher mellom utleiere og gårdeiere. Ved å gjøre dette, bidrar Speiz aktivt til å effektivisere prosessen med å finne riktig næringslokalet, og sikrer at både utleiere og leietakere er godt informert og optimalt matchet i henhold til deres spesifikke behov og tilbud. Dette gjør utleieprosessen mer effektiv og tidsbesparende.


2. Definisjoner og Roller

2.1. Speiz AS ('Speiz')

Rolle: Speiz fungerer som en tjenesteleverandør som tilbyr en digital plattform for eiendomsforvaltning og leietakeranskaffelse. Den legger til rette for forbindelser mellom utleiere og potensielle leietakere, men engasjerer seg ikke i megling eller juridiske rådgivningstjenester.

2.2. Kunde

Definisjon: Begrepet 'Kunde' refererer til enheter eller individer som eier kommersielle eiendommer eller fremleier og bruker Speiz sine tjenester til å forvalte disse eiendommene og finne leietakere til dem.

Rolle: Kunder bruker Speiz sin plattform for å effektivisere deres eiendomsforvaltning og prosesser for anskaffelse av leietakere. Kunder er ansvarlige for å gi nøyaktig eiendomsinformasjon, engasjere seg med potensielle leietakere, og forhandle og sluttføre leieavtaler.


3. Tjenestebeskrivelse

Speiz sin tjeneste bidrar til å gi kunder et enkelt og effektivt digitalt verktøy for å håndtere eiendom, finne passende leietakere, og forenkle prosessen med leieavtaler. For eksempel inkluderer Speiz en chatte-modul, som muliggjør direkte kommunikasjon mellom parter, og dermed lettere forhandlinger og diskusjoner relatert til leieavtaler.

Speiz tilbyr et spekter av tjenester for eiendomsforvaltning og leietakeranskaffelse, inkludert:

 • Opplasting og registrering av eiendom og land.

 • Dashbord og oversikt over eiendommer og plasser.

 • Innsikt i ledighet, økonomisk ledighet, og utløpsdatoer for leie.

 • Markedsføringstjenester inkluderer reklame på Finn.no, LinkedIn, Google annonseringstjenester, Meta annonseringstjenester, og 3D-modeller.

 • Tilgang til økonomiske nøkkeltall om leietakere gjennom en API til Proff.no.

 • Kommunikasjonsmodul for interaksjoner med potensielle leietakere.


Speiz vil levere disse tjenestene til kunden fra datoen avtalen er signert elektronisk.


4. Klarlegging av Rolle

Speiz er ikke en eiendomsmegler og utfører ikke meglingstjenester. Ingen av Speiz sine tjenester eller plattformfunksjoner skal forstås eller betraktes som eiendomstjenester, eller juridisk eller finansiell rådgivning. Speiz sin plattform legger til rette for at leietakere og utleiere finner hverandre og utveksler informasjon, men tar ikke del i forhandlinger eller utførelse av leieavtaler. Speiz er ikke ansvarlig for juridiske eller finansielle resultater som følge av leieavtaler gjennom Speiz sin plattform.


5. Avgifter og Gebyrer

5.1 Månedlig Pris alternativ

Vår tjeneste tilbyr et månedlig medlemsalternativ som passer for kunder som ønsker å bruke løsningen til styringsformål og være en integrert del av Speiz på daglig basis. Den spesifikke avgiften knyttet til dette medlemskapet vil bli kommunisert til kunden ved påmelding for tjenesten og kan variere avhengig av nivået av tjeneste og funksjoner som benyttes.

5.2 Gebyrer for en Signert Leieavtale

For hver leieavtale som opprettes gjennom tjenesten, påløper det et gebyr til Speiz AS. Prosentandelen som gjelder for hver kunde, vil bli bestemt basert på de benyttede tjenestene og kommunisert på forhånd, for å gi åpenhet og klarhet i vårt engasjement for din tilfredshet.

5.3 Markedsføringstjenester og Gebyrer

Tilleggsgebyrer gjelder for markedsføringstjenester bestilt av kunden gjennom Speiz sin plattform. Disse tjenestene kan inkludere reklame på:

 • Finn.no

 • LinkedIn

 • Google annonseringstjenester

 • Meta annonseringstjenester

 • 3D-modeller


Kostnaden for hver markedsføringstjeneste vil bli oppgitt til kunden før bestilling, og kunden vil bare bli belastet for de markedsføringstjenestene de bestiller. Kunden godtar at Speiz kan bruke samarbeidet i sin markedsføring i kanalene og i den grad de anser passende.


6. Betalingsbetingelser

Kunden er pålagt å betale den månedlige prisen på en gjentakende basis, som avtalt i tjenesteavtalen. Gebyrer for nye leieavtaler betales etter hvert som de etableres. Betalinger for markedsføringstjenester forfaller etter hvert som kunden bestiller annonsering, med mindre annet er avtalt.


7. Fakturering

Speiz vil utstede fakturaer til kunden for månedlig tjenestegebyr, gebyrer for signerte leieavtaler, og eventuelle bestilte markedsføringstjenester. Alle fakturaer skal betales innen 14 dager etter fakturadato, med mindre annet er avtalt.


8. ‍Varighet og Oppsigelse

Avtalen er effektiv fra datoen for elektronisk aksept av kunden.


9. Ansvar og Skadeserstatning

Speiz skal ikke være ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten. Kunder godtar å holde Speiz skadesløs mot krav relatert til deres bruk av tjenesten. Leverandører er utelukkende ansvarlige for å sikre at de har mottatt all nødvendig informasjon om en leietaker for å ta informerte beslutninger og inngå kontrakter. Når en kontrakt er signert mellom en leietaker og en utleier, har Speiz ingen forpliktelse til å tilby ytterligere tjenester. Speiz er ikke ansvarlig for videre pågående forhold mellom leietaker og utleier eller for deres handlinger etter at kontrakten er signert. Eventuelle problemer, inkludert kontraktavslutning av en eller annen grunn, er utelukkende ansvar for de involverte partene og ikke for Speiz.


10. Endringer i Vilkår

Speiz forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Fortsatt bruk etter endringer indikerer aksept av de nye vilkårene.


11. Tvisteløsning

Tvister vil bli løst gjennom voldgift i Speiz sin jurisdiksjon.


12. Aksept av Vilkår

Ved å bruke tjenestene, godtar kundene disse vilkårene og betingelsene.Vilkår og betingelser for leietakere som bruker Speiz AS-tjenester


1. Om Speiz AS

Speiz AS ("Speiz") er en digital plattform dedikert til å tilby en brukervennlig, effektiv løsning som forenkler søket og anskaffelsen av kommersielle eiendommer for leietakere, og forbedrer deres opplevelse i å finne det rette lokalet for deres forretningsbehov.


2. Definisjoner og Roller

2.1. Speiz AS ('Speiz')

Rolle: Speiz fungerer som en tilbyder av en digital plattform, som hjelper leietakere med å analysere markedet og identifisere potensielle matcher. Speiz tilbyr et brukervennlig grensesnitt for leietakere for å søke og forespørre om tilgjengelige forretningslokaler.

2.2. Leietaker

Definisjon: Begrepet 'Leietaker' refererer til enheter eller individer som ønsker å leie kommersielle eiendommer gjennom Speiz sin plattform.

Rolle: Leietakere bruker Speiz sin plattform for å finne passende næringslokalet for sine behov. Leietakere er ansvarlige for å forhandle med utleiere og overholde avtalene som er inngått med eiendomseiere.


3. Tjenestebeskrivelse

Speiz bidrar til å tilby leietakere en enkel og effektiv digital løsning for å finne, identifisere og foreslå en potensiell match, i samsvar med deres spesifikke forretningskrav. Plattformen tilbyr et omfattende utvalg av tjenester:

 • Eiendomssøk og visning: Enkel tilgang til et bredt utvalg av kommersielle eiendomsoppføringer, som gjør det mulig for leietakere å effektivt søke og identifisere potensielle lokaler med innsikt i eiendomsfunksjoner, tilgjengelighet og leiebetingelser.

 • Kommunikasjonsmodul: Direkte kommunikasjonskanaler med eiendomseiere for forespørsler og forhandlinger.

 • Optimalisering av leietakerprofil: Speiz tilbyr verktøy som ikke bare hjelper leietakere med å finne ut av deres spesifikke behov for forretningslokaler, men også bistår i å utforme en omfattende leietakerprofil, noe som gjør leietakeren mer tiltalende for lagerseiere.

 • Markedsinnsikt: Tilgang til markeds trender og data, som hjelper leietakere med å ta informerte beslutninger.

 • Personlige eiendomsanbefalinger: Basert på leietakerens preferanser og krav, tilbyr Speiz skreddersydde anbefalinger for passende kommersielle lokaler.


4. Klarlegging av Rolle

Speiz er ikke en eiendomsmegler og engasjerer seg ikke i meglingstjenester. Speiz sin plattform er en fasilitator mellom lagerseiere og potensielle leietakere. Speiz er ikke ansvarlig for juridiske eller finansielle resultater av leieavtaler som er fasilitert gjennom plattformen.


5. Avgifter og Gebyrer

For øyeblikket er tjenesten gratis for leietakere. Speiz forbeholder seg imidlertid retten til å innføre gebyrer i fremtiden med forhåndsvarsel.


6. Bruk av Plattformen

Leietakere samtykker i å bruke Speiz-plattformen på en ansvarlig måte, inkludert:

 • Gi nøyaktig informasjon i sine forespørsler og kommunikasjoner.

 • Respektere vilkårene for eventuelle leieavtaler inngått med utleiere.


7. Ansvar og Skadesløsholdelse

Speiz skal ikke være ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten av leietakere. Leietakere samtykker i å holde Speiz utenfor erstatning eller krav relatert til deres bruk av tjenesten.


8. Endringer i Vilkår

Speiz forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene. Fortsatt bruk etter endringer indikerer aksept av de nye vilkårene.


9. Tvisteløsning

Tvister mellom leietakere og utleiere, eller som involverer Speiz, vil bli løst gjennom voldgift i Speiz sin jurisdiksjon.


10. Aksept av Vilkår

Ved å bruke tjenestene, godtar Leietakere disse vilkårene og betingelsene.

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved

Explore beyond standard listings with Speiz — let us scan the entire market to find your ideal space

© 2024 Speiz. All rights reserved