Lager til leie - en komplett guide

October 10, 2022

Å finne et godt lagerlokale til bedriften din kan være utfordrende. Det er vanskelig å orientere seg i markedet, og hva slags lagerareal man trenger vil også variere stort. Kanskje bedriften er i sterk vekst, varelageret har hopet seg opp, eller dere rett og slett trenger litt mer plass for en periode.

Når det gjelder å finne riktig lager til leie er det viktig å tenke nøye over bedriftens behov. Det finnes mange typer lager- og logistikklokaler på markedet, og hva som passer best er forskjellig fra bedrift til bedrift. Mange lager- og logistikkarealer som er aktuelle for bedrifter kan også være vanskelig å finne frem til, ettersom markedet i stor grad er tilrettelagt for privatkunder, som ofte har helt andre behov enn bedrifter. 

Det å finne riktig areal til leie kan derfor ta tid, tid bedriften helst vil bruke på helt andre ting. Frykt ikke - i denne guiden vil vi hjelpe deg med å velge riktig!

Hva slags lagerareal kan man leie?

Som sagt - det finnes lager- og logistikkarealer du kan leie for å dekke alle behov. Her må du først og fremst komme frem til hva slags lokale du egentlig trenger. Hvor lenge har du tenkt til å leie lageret? Trenger du tilgang til lageret hver dag døgnet rundt, eller holder det at det er åpent innenfor en bestemt åpningstid? Og hva skal du egentlig ha på lageret? Planlegger du å lagre ting som er avhengig av at lageret holder en jevn temperatur?

Mens noen bedrifter må ha et sted å lagre for eksempel verktøy utenfor sesong, eller kanskje sette unna kontormøbler for en liten periode, vil andre trenge et lager- og logistikklokale for et varelager, som for eksempel en nettbutikk.

Det er også tilfeller hvor ulike fasiliteter også spille inn. Noen er avhengig av kjøreport og adgang for varebil eller jekketralle, eller kanskje tilgang til internett og printer for pakkseddel. Vi skal gå gjennom de vanligste variantene av lagerlokaler som finnes på markedet, og se på fordeler og ulemper med de ulike typene.

Minilager

En type lager til leie som har blitt veldig populært de siste årene, er minilager. Dette kalles også lagerhotell, og er i grunnen akkurat det du ser for deg når du tenker hotell. Nemlig en stor lagerbygning som er delt inn i mange, mindre seksjoner. Disse seksjonene varierer gjerne i både størrelse og utforming. Prisen på minilager varierer alt etter hvor stort areal du trenger, og du leier lageret som regel for 30 dager om gangen.

Mange ser kanskje på et slikt lagerareale først og fremst til privat bruk. Dette kan for eksempel være praktisk når man pusser opp, og trenger et sted å sette unna møbler, klær og lignende. Men et minilager har også blitt mer og mer vanlig å bruke et til næring, og kan for noen bedrifter være en fin form for lagerleie.

I prinsippet fungerer et minilager på samme måte som kjellerboder i et leilighetskompleks. Lagerseksjonene ligger på rad og rekke, og leietaker har egen nøkkel til sin bod. Som regel er det også gratis utleie av tralle for å frakte varene til og fra sin seksjon, noe som kommer godt med om det er høy gjennomtrekk av varer.

Bemannet lager

Mens et vanlig minilager gjerne er ubemannet, er det også mulig å leie lagerareal med bemanning. Denne typen lager er gjerne litt dyrere, men til gjengjeld kan du få hjelp til blant annet varemottak. Et bemannet lager er både temperert, ventilert og tørt, så du slipper å bekymre deg for temperatur- og fuktskader. Størrelsen på lagerboden kan også variere veldig, så det er enkelt å finne et lager til passelig størrelse.

Fleksibilitet er nøkkelordet her. Dette er en veldig praktisk løsning for lagerleie hvis bedriften for eksempel er i stor vekst, eller bytter lokaler til stadighet. Noen bedrifter har også stor variasjon i varelageret fra sesong til sesong, og i noen tilfeller kan det lønne seg å ha litt ekstra plass bare i en kort periode.

Bedriftslager til leie

Noen steder vil du også finne lagerrom til leie som legges ut på markedet under navnet bedriftslager. Dette er på mange måter det samme som et minilager, men med fasiliteter som bedrifter gjerne er ute etter. Dette kan innebære for eksempel drive-in og garasjeport, og er mer tilrettelagt logistikken rundt det å drive næring. Lokalene kan i noen tilfeller også benyttes som showrom. Disse lagrene ligger ofte i nærheten av andre næringslokaler. 

Lagercontainer

Lagercontainere er nettopp det, lagring i containere som står tett i tett utendørs. Denne typen lager er både tørre og ventilerte, men de er ikke isolerte eller temperaturregulert. Skal du lagre ting som er avhengig av en viss temperatur, eller om varene er sårbare for temperaturendringer, er det nok lurt å se andre steder.

Kanskje den største fordelen med en lagercontainer er at det er drive-in, altså at du kan kjøre helt frem til containeren. Dermed er det lite bæring, og du kan enkelt laste inn og ut av bilen. Dette er gunstig særlig hvis det gjelder å lagre større utstyr eller maskiner. Hos de aller fleste utleiere er det også åpent døgnet rundt, så bedriften har alltid tilgang.

Lagercontainere er den enkleste formen for lager til leie. Det gjenspeiles også på prisen. Dersom det du skal lagre tåler både kalde og varme temperaturer og du heller ikke er avhengig av andre fasiliteter på området, kan dette være en fin løsning. Har du for eksempel behov for å lagre arbeidsverktøy som ikke er i daglig bruk, kan en lagercontainer være midt i blinken for din bedrift.

Eget lagerlokale

For mange bedrifter er det nok dette som er mest aktuelt. Her disponerer du hele arealet som du selv ønsker. Ofte er det også kontorlokaler i tilknytning til lagerarealet, så det kan i mange tilfeller fungere som fullverdige lokaler for bedriften.

Det å ha et eget lager- og logistikklokale gir deg full kontroll over arealet. Denne form for lager er imidlertid mindre fleksibelt når det kommer til størrelse. I mange tilfeller er det store lagerlokaler som leies ut uten mulighet for oppdeling i mindre seksjoner. Ofte er det også lang bindingstid på denne type lagerlokale, og det kan være vanskelig å få fullstendig oversikt over markedet.

Det er akkurat dette Speiz ønsker å gjøre enklere. Ved å tilby større fleksibilitet på størrelsen på lagerarealet, sesongbaserte eller midlertidige avtaler og løsninger tilrettelagt hver og én bedrift kan vi bidra til å utnytte lagerlokalets bruksområde til det ytterste.

Hva koster det å leie et lagerlokale?

Noe av det viktigste når det gjelder lager til leie er så klart prisen. Her er det flere faktorer man må ta hensyn til for å finne frem til et estimat, og først og fremst er det avhengig av to ting - nemlig størrelse og lokasjon.

Som det gjerne er med eiendom vil prisen på leie av lagerareal være avhengig av hvor i landet lageret befinner seg. Det er vesentlig dyrere å leie lager i de store byene enn det er på landet. Innad i byene vil det i tillegg spille inn hvor sentrumsnært lager- og logistikkarealet skal ligge.

Størrelsen på lageret er det som avgjør den endelige prisen på lageret. Samtidig er det vanskelig å vite hvor stor plass du faktisk trenger. Har bedriften din et varelager vil jo lagerbeholdningen variere gjennom året. Er bedriften i vekst, kan behovene om noen måneder være noe helt annet enn hva det er i dag. Igjen, her vil det være gunstig å komme frem til en fleksibel løsning.

Så hvor stort lagerareal trenger egentlig bedriften? Selv om det ikke trenger å være et veldig avansert regnestykke å komme frem til hva du trenger når du ser på hva du har i dag, kan det være vanskelig å se for seg hva du må ha om et par måneder.

Prisen på lagerrom til leie kan starte så lavt som 200 kroner per kvadratmeter for det aller enkleste, men du må som regel belage deg på mer enn det. Her vil også fasiliteter spille inn i tillegg til størrelse og beliggenhet, og i de fleste tilfeller vil bedriften ønske tempererte, tørre og ventilerte lagerlokaler. Her vil det være naturlig å anslå rundt 1000 kroner og oppover per kvadratmeter i de store byene.

Hvor lenge kan jeg leie lager?

De fleste lagerløsninger for privatmarkedet er ganske fleksible med tanke på tid. For bedriftsmarkedet er dessverre situasjonen ganske annerledes. Her preges markedet av lang bindingstid, store lokaler og fastlåste avtaler. 

Når det kommer til Speiz.no fungerer det på en litt annen måte. Vi spesialiserer oss på utleie av næringslokaler, og da særlig lagerareal for bedrifter. Ettersom bedrifter gjerne har litt andre behov enn privatpersoner når det kommer til lagerleie, ønsker vi å legge til rette for nettopp dette.

I vår portefølje har vi en rekke næringslokaler som av diverse grunner er ledige for utleie, eller vil bli tilgjengelige i tiden fremover. Det kan være lagerlokaler som er i normal bruk kun i deler av året, bygninger som står tomme i påvente av byråkratiske avgjørelser eller av andre grunner har ledig plass.

Denne tjenesten er helt kostnadsfri for bedrifter som leter etter næringsareal, du kan overlate arbeidet med å finne det riktige arealet til oss uten å betale en krone. Det kan vi tilby fordi vi ikke tar betalt av leietaker, vi tar betalt av utleier.

Gjennom plattformen vår får du tilgang på lokaler som faktisk passer ditt behov, også lokaler som ikke finnes på det åpne markedet. Du sparer tid på å hente inn informasjon fra forskjellige utleiere, og du får enkel oversikt over tilgjengelie lokaler som passer perfekt for din bedrift.

HjemBlogg
Lager til leie - en komplett guide